میدونستی برای دسترسی سریع و بدون فیلتر شکن میتونی از اپلیکیشن ویندوز و مک ۳۰نما استفاده کنی؟

دانلود برنامه

باکس آفیس

فروش هفتگیفروش کلهفتهبودجهامتیاز ۳۰نماامتیاز IMDb
1Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2021$34.7M$144.5M۲-۷.۱
از ۱۶ رای
۸.۰
از ۷۱,۷۱۷ رای
۱۰۷۲۱۶
2Free Guy 2021$5.6M$101.6M۵-۸.۷
از ۱۸ رای
۷.۶
از ۵۴,۳۰۱ رای
۲۲۹۴۷۹
3Malignant 2021$5.4M$5.4M۱-۷.۳
از ۲۰ رای
۶.۳
از ۲۴,۷۸۳ رای
۵۳۸۰
4Candyman 2021$4.8M$48.0M۳-۶.۵
از ۲ رای
۶.۴
از ۱۵,۲۴۳ رای
۵۶۹۵
5Jungle Cruise 2021$2.3M$109.8M۷-۷.۱
از ۱۰۱ رای
۶.۶
از ۱۰۰,۰۳۶ رای
۲۳۶۳۷۹
6Paw Patrol: The Movie 2021$2.3M$34.7M۴-۱۰.۰
از ۲ رای
۶.۲
از ۲,۹۹۳ رای
۷۹
7Don’t Breathe 2 2021$1.2M$30.3M۵-۶.۴
از ۲۶ رای
۶.۲
از ۶,۷۴۷ رای
۷۹۱۳۳
8The Card Counter 2021$1.0M$1.0M۱-۸.۳
از ۳ رای
۶.۸
از ۱,۷۹۴ رای
۳۴۸۱
9$700K$700K۱-۰.۰
از ۰ رای
۰.۰
از ۰ رای
۰۰
10Respect 2021$511K$23.2M۵-۱۰.۰
از ۱ رای
۶.۶
از ۴,۸۵۰ رای
۱۲۲۵