Eliza Taylor

فیلموگرافی

The Critics' Choice Super Awards 2021
Thumper 2017

5.9

imdb-icon

6

cinama-icon
Christmas Inheritance 2017

5.7

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The November Man 2014

6.2

imdb-icon

6.9

cinama-icon
The 100 2014

7.6

imdb-icon

8.3

cinama-icon
Patrick 2013

4.9

imdb-icon
6 Plots 2012

3.6

imdb-icon

2

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید