Giovanni Ribisi

فیلموگرافی

Avatar 5 2028

10

cinama-icon

بزودی

Avatar 4 2025

10

cinama-icon

بزودی

Avatar 3 2024

10

cinama-icon

بزودی

The Offer 2022

8.7

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Avatar 2: The Way of Water 2022

7

cinama-icon

بزودی

On the Verge 2021

6.5

imdb-icon
A Million Little Pieces 2018

6.2

imdb-icon

3.5

cinama-icon
The Bad Batch 2016

5.2

imdb-icon

6.9

cinama-icon
Sneaky Pete 2015

8.1

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Ted 2 2015

6.3

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Results 2015

5.4

imdb-icon

6.1

cinama-icon
A Million Ways to Die in the West 2014

6.1

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Selma 2014

7.5

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Dads 2013

5.5

imdb-icon

5

cinama-icon
Gangster Squad 2013

6.7

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Ted 2012

6.9

imdb-icon

8

cinama-icon
Contraband 2012

6.4

imdb-icon

7.3

cinama-icon
The Rum Diary 2011

6.1

imdb-icon

7

cinama-icon
Public Enemies 2009

7

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Avatar 2009

7.8

imdb-icon

8.2

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید