Ian Anthony Dale

فیلموگرافی

All Rise 2019

6.7

imdb-icon

7

cinama-icon
Salvation 2017

7

imdb-icon

8.3

cinama-icon
XOXO 2016

5.3

imdb-icon

6.2

cinama-icon
Wakefield 2016

6.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Murder in the First 2014

7.3

imdb-icon

7

cinama-icon
Emily Owens M.D. 2012

7.5

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Mortal Kombat 2011

7.4

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Tekken 2010

4.8

imdb-icon

7.1

cinama-icon
The Event 2010

7

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Hawaii Five-0 2010

7.5

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Mortal Kombat: Rebirth 2010

7.9

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Flying Lessons 2010

5.4

imdb-icon

10

cinama-icon
The Hangover 2009

7.7

imdb-icon

8

cinama-icon
Dollhouse 2009-2010

7.7

imdb-icon

8.4

cinama-icon
The Bucket List 2007

7.4

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Mr 3000 2004

5.6

imdb-icon
Charmed 1998

7.1

imdb-icon

7.3

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید