Irène Jacob

فیلموگرافی

Patrick Melrose 2018

8.1

imdb-icon

8.4

cinama-icon
The Collection 2016

7.1

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The OA 2016

7.8

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Dying of the Light 2014

4.5

imdb-icon

6.8

cinama-icon
Salaud, on t'aime. 2014

5.4

imdb-icon

10

cinama-icon
The Affair 2014

7.9

imdb-icon

8

cinama-icon
Rio Sex Comedy 2010

4.8

imdb-icon

7

cinama-icon
The Dust of Time 2008

6.6

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Battle of the Brave 2004

5.3

imdb-icon

10

cinama-icon
U.S. Marshals 1998

6.6

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Incognito 1997

6.5

imdb-icon
Beyond the Clouds 1995

6.4

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Three Colors: Red 1994

8.1

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Secret Garden 1993

7.3

imdb-icon

8.3

cinama-icon
Goodbye, Children 1987

8

imdb-icon

8.5

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید