Geraldine Hughes

فیلموگرافی

Your Honor 2020

7.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Nine Days 2020

6.9

imdb-icon

6

cinama-icon
The Book of Henry 2017

6.6

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Time Out of Mind 2014

5.7

imdb-icon

5.5

cinama-icon
Killing Lincoln 2013

6.7

imdb-icon

6

cinama-icon
Dead Souls 2012

4.5

imdb-icon

3

cinama-icon
Gran Torino 2008

8.1

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Rocky Balboa 2006

7.1

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Duplex 2003

5.9

imdb-icon

8.1

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید