Amelia Campbell

فیلموگرافی

Sender 2020

4.2

imdb-icon
We the Animals 2018

6.9

imdb-icon

8

cinama-icon
The OA 2016

7.8

imdb-icon

8.8

cinama-icon
I Am Michael 2015

5.6

imdb-icon

6

cinama-icon
The Slap 2015

6.1

imdb-icon

7

cinama-icon
What Maisie Knew 2012

7.4

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Coming Up Roses 2011

5.8

imdb-icon
Leaves of Grass 2009

6.4

imdb-icon

6

cinama-icon
Picture Perfect 1997

5.5

imdb-icon

8

cinama-icon
A Simple Twist of Fate 1994

6.3

imdb-icon
Mrs. Parker and the Vicious Circle 1994

6.4

imdb-icon

1

cinama-icon
The Paper 1994

6.7

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Lorenzo's Oil 1992

7.3

imdb-icon

8

cinama-icon
The Exorcist III 1990

6.5

imdb-icon

8.5

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید