Tilda Swinton

فیلموگرافی

Asteroid City 2023

بزودی

The Killer 2023

بزودی

Three Thousand Years of Longing 2022

6.7

imdb-icon

6.8

cinama-icon
The Eternal Daughter 2022

6

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Guillermo del Toro's Pinocchio 2022

7.6

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Storms of Jeremy Thomas 2021

6.4

imdb-icon

10

cinama-icon
The French Dispatch 2021

7.1

imdb-icon

7.5

cinama-icon
The Souvenir: Part II 2021

7.2

imdb-icon

4.5

cinama-icon
Memoria 2021

6.5

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The Human Voice 2020

6.9

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Uncut Gems 2019

7.4

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Souvenir 2019

6.4

imdb-icon

6.3

cinama-icon
The Personal History of David Copperfield 2019

6.4

imdb-icon

4.5

cinama-icon
Avengers: Endgame 2019

8.4

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Dead Don't Die 2019

5.4

imdb-icon

5.6

cinama-icon
Isle of Dogs 2018

7.8

imdb-icon

8.5

cinama-icon
War Machine 2017

6

imdb-icon

6.8

cinama-icon
Okja 2017

7.3

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Last and First Men 2017

6.7

imdb-icon

4.4

cinama-icon
The 89th Annual Academy Awards (Oscars) 2017

6.8

imdb-icon

7.7

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید