Gemma Chan

فیلموگرافی

Don't Worry, Darling 2022

1

cinama-icon

بزودی

Extrapolations 2022

بزودی

Eternals 2021

6.3

imdb-icon

5.3

cinama-icon
Raya and the Last Dragon 2021

7.3

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Let Them All Talk 2020

6.1

imdb-icon

7

cinama-icon
Captain Marvel 2019

6.8

imdb-icon

5.8

cinama-icon
Intrigo: Dear Agnes 2019

5.1

imdb-icon
I Am... 2019

7.1

imdb-icon
Crazy Rich Asians 2018

6.9

imdb-icon

6.3

cinama-icon
Mary Queen of Scots 2018

6.3

imdb-icon

6.8

cinama-icon
Stratton 2017

4.8

imdb-icon

6

cinama-icon
Transformers: The Last Knight 2017

5.2

imdb-icon

7

cinama-icon
Revolting Rhymes 2016

7.9

imdb-icon

10

cinama-icon
Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016

7.2

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Humans 2015

7.9

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Families 2015

5.7

imdb-icon
The Game 2014

7.7

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Jack Ryan: Shadow Recruit 2014

6.2

imdb-icon

6.8

cinama-icon
The Double 2013

6.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Fresh Meat 2011

7.8

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید