Ivana Lotito

فیلموگرافی

Romulus 2020

6.9

imdb-icon

9.2

cinama-icon
Loro chi? 2015

6.3

imdb-icon
Gomorrah 2014

8.7

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Letters to Juliet 2010

6.5

imdb-icon

7.5

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید