Salvatore Esposito

فیلموگرافی

The Immortal 2019

6.8

imdb-icon

6.7

cinama-icon
Taxi 5 2018

4.7

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Zeta 2016

4.9

imdb-icon
They Call Me Jeeg Robot 2015

7

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Fargo 2014

8.9

imdb-icon

9.1

cinama-icon
Gomorrah 2014

8.7

imdb-icon

8.6

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید