Paula Beer

فیلموگرافی

Undine 2020

6.6

imdb-icon

7.4

cinama-icon
The Wolf's Call 2019

6.9

imdb-icon

4.8

cinama-icon
Transit 2018

6.9

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Bad Banks 2018

7.9

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Frantz 2016

7.5

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Diplomatie 2014

7.1

imdb-icon
The Dark Valley 2014

7.1

imdb-icon

7.4

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید