Anna Carena

فیلموگرافی

A Brief Vacation 1973

7.5

imdb-icon

7

cinama-icon
Bianco rosso e... 1972

5.5

imdb-icon
Sunflower 1970

7.3

imdb-icon

8

cinama-icon
The Teacher from Vigevano 1963

7.1

imdb-icon

7

cinama-icon
The Lady Without Camelias 1953

7.1

imdb-icon

9

cinama-icon
The Overcoat 1952

7.5

imdb-icon
Miracle in Milan 1951

7.7

imdb-icon

8

cinama-icon
Four Steps in the Clouds 1942

7.5

imdb-icon

10

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید