Lyudmila Saveleva

فیلموگرافی

Sunflower 1970

7.3

imdb-icon

8

cinama-icon
War and Peace, Part IV: Pierre Bezukhov 1967

8.2

imdb-icon

9

cinama-icon
War and Peace 1966

8.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
War and Peace, Part II: Natasha Rostova 1966

8.1

imdb-icon

10

cinama-icon
War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky 1965

8.2

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید