Massimo Girotti

فیلموگرافی

Facing Windows 2003

7.2

imdb-icon

5.3

cinama-icon
Passion of Love 1981

7.2

imdb-icon
Mr. Klein 1976

7.5

imdb-icon

8.2

cinama-icon
L'innocente 1976

7.4

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Red Tent 1969

7

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Medea 1969

6.9

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Teorema 1968

7.1

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Shortest Day 1963

5.9

imdb-icon
Duel of the Titans 1961

5.9

imdb-icon
It Happened in Rome 1957

5.7

imdb-icon
Senso 1954

7.4

imdb-icon

8

cinama-icon
Rome 11:00 1952

7.8

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Story of a Love Affair 1950

7.1

imdb-icon

8.7

cinama-icon
In the Name of the Law 1949

7.5

imdb-icon
Tragic Hunt 1947

7

imdb-icon
Obsession 1943

7.6

imdb-icon

7.8

cinama-icon
A Pilot Returns 1942

5.7

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید