Claudia McNeil

فیلموگرافی

I Am Not Your Negro 2016

7.9

imdb-icon

7.4

cinama-icon
There Was a Crooked Man... 1970

6.9

imdb-icon

6.3

cinama-icon
A Raisin in the Sun 1961

8

imdb-icon

8

cinama-icon
The Last Angry Man 1959

6.9

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید