Tadeusz Fijewski

فیلموگرافی

nights and days 1975

7.5

imdb-icon
The Doll 1968

6.9

imdb-icon
The Noose 1958

7.7

imdb-icon

9.5

cinama-icon
A Generation 1955

7.1

imdb-icon

10

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید