Roy Chiao (دانلود ۱۷ عنوان فیلم بدون سانسور) + بیوگرافی

فیلموگرافی

Bloodsport 1988

6.8

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Dragons Forever 1988

7.1

imdb-icon

9

cinama-icon
Righting Wrongs 1986

7.1

imdb-icon

7

cinama-icon
Heart of a Dragon 1985

6.4

imdb-icon

4

cinama-icon
The Protector 1985

5.7

imdb-icon

6.5

cinama-icon
Indiana Jones and the Temple of Doom 1984

7.5

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Game of Death II 1980

5.1

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Game of Death 1978

5.9

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Enter the Fat Dragon 1978

6.7

imdb-icon
Foxbat 1977

5.2

imdb-icon
The Good, the Bad and the Loser 1976

6.6

imdb-icon
The Valiant Ones 1975

7

imdb-icon
Tian cai yu bai chi 1975

6.6

imdb-icon
Golden Needles 1974

5.2

imdb-icon
Enter the Dragon 1973

7.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Fate of Lee Khan 1973

7.2

imdb-icon

3

cinama-icon
A Touch of Zen 1971

7.5

imdb-icon

8

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید