دانلود انیمه Black Clover 2017 (شبدر سیاه)

دانلود انیمه Black Clover 2017 (شبدر سیاه)
  • English Excerpt
خلاصه داستان

آستا و یونو دو کودک یتیم هستند که باهم در کلیسایی واقع در حومه ی کشور کلاور بزرگ شدند. در دنیایی که مگی قدرت های جادویی دارند ، آستا بدون هیچ قدرت خاصی بدنیا آمد. برعکس او ، یونو از قدرت جادویی خارق العاده ای و موهبت کنترل آن برخوردار بود. داستان حول رقابت این دو برادر بر سر رسیدن به عنوان شاه جادوگران ، قوی ترین شوالیه جادوگر کشور کلاور ، می چرخد. اما آستا چگونه میتواند بدون هیچ قدرت جادویی به یک شوالیه جادوگر تبدیل شود ؟ هنگامی که آستا قدرتی به اسم ” ضد – جادو ” را پیدا میکند که باعث از بین رفتن جادو میشود سفرشان آغاز میشود ، آستا با قدرت ضد جادو و توان بدنی بالایش ، و یونو با قدرت جادوی باد و دلاوری های مثال زدنی اش ...

Asta and Yuno were abandoned together at the same church and have been inseparable since. As children, they promised that they would compete against each other to see who would become the ...

اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 159 با کیفیت x265 WEBRip 1080p/ WEB-DL 720p 24 دی 1399
اضافه شدن قسمت جدید قسمت 157 با کیفیت x265 WEBRip 1080p/ WEB-DL 720p 03 دی 1399
دانلود
زیرنویس
لینک‌های 

دانلود انیمه شبدر سیاه ۲۰۱۷

فصل: 1

تعداد قسمت: 159

آخرین قسمت: 159

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 248 MB

انکودر: Hakata-Ramen/Yakubo

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159

فصل: 1

تعداد قسمت: 159

آخرین قسمت: 159

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 584 MB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

naserhajaryan پروفایل 19 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

قراره تا کی پخش بشه ؟

نمایش دیدگاه
ramkal پروفایل 24 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

مثل فوتبالیستهاست فقط به جای فوتبال با با جادو دعوا می کنن :)) شوخیاش خیلی فانه

نمایش دیدگاه
xRisky پروفایل 10 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

ali

نمایش دیدگاه
ripolol پروفایل 14 دی 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستان لطفا اول پیام بنویسید که اسپویل از مانگا هست و یا از انیمه!

نمایش دیدگاه
Lilpear پروفایل 2 مهر 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

(حاوی اسپویل)

من که گیج شدم اخرش نفهمیدم استا پسر لیپچت یا یونو
ولی اون چیزی تو مانگا دیدمو خوندم اینه که آستا برگ ریزون
ترین کَرَکترِ انیمه میشه ، و این که هیچ کدوم پسر لیچت نیستن
چون داستان الف ها واس چند صد سالِ پیشه ،اصن
جور در نمیاد

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 7 دی 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

حاوی اسپویلر
نه هیچ کدوم پسر لیخت نیستن. زمان اجرای جادوی ممنوعه باید روح پسر لیچت تو بدن یونو بیدار میشد ولی یونو با اراده خودش مانع شد و قدرتش رو تونست کنترل بکنه (و الان خیلی قوی تر از قبل شده جوری که از چند قسمت قبل تا الان که قسمت 115 رسیدیم تو بالاترین حالت قدرتش مونده و هنوزم میمونه، در حالی که آستا داره خودش جر میده پا به پای یونو مبارزه بکنه.)
تو مانگا هم قسمت آخری که اومد فهمیدیم ریشه یونو از کجاست.
بعد این آرک (که فکر کنم 5 یا 6 قسمت دیگه تموم بشه) داستان افت میکنه و باید منتظر چند قسمت استراحت کاراکترها باشیم. آرک جدید هم به نظرم عالی چون هیچ اطلاعاتی از دشمن پیشرو نداریم

نمایش دیدگاه
aeb پروفایل 24 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

عالیه

نمایش دیدگاه
Abolfazl1998 پروفایل 23 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

alan ke ta ghesmate 91 omade chap 138 to manga
( bara kasayi ke mikhan ba manga pish beran )

نمایش دیدگاه
sina.m2934 پروفایل 11 تیر 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

تا اونجا که من شنیدم داستان یهو قوی میشه تو مانگاش…مخصوصا بعد مشخص شدن پدر مادر یونو

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 18 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

سلام من تو انیم ورد تا قسمت 205 مانگاش خوندم ولی خبری از معرفی پدر مادر یونو نبود
قسمت جدیدی منتشر شده؟

نمایش دیدگاه
sina.m2934 پروفایل 19 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

یونو بچه لیچ و اون پرنسس…..هر جند بعدا اشاره میکنن که یه جورایی روح لیچه

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 19 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

آها حدس زده بودم، تو انیم ورد تا 211 ترجمه کردن تا چند قسمت دیگه انیمه واقعا دیدنی میشه کلی زد و خورد باحال قرار ببینیم
من که کلا با مانگا ارتباط برقرار نمیکنم فقط داستان برام اسپویل میشه
ولی وقتی انیمه ش میاد خیلی بهتر چون هم موسیقی متن داره هم دیالوگ شخصیتا احساس ی اکشن عالی میده

نمایش دیدگاه
dark_shadows پروفایل 24 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

من خیلی دوستش داشتم و بین انیمیشن هایی که دیدم جایگاه دومو به دست آورد برام.اولی clyamore بود

نمایش دیدگاه
British Night پروفایل 9 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

اگه از claymore خوشت اومده حتما مانگاشو بخون.انیمه 5 درصد از ماجرا هم نیست

نمایش دیدگاه
MajidX200 پروفایل 23 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

داستان و روایت فوق سطحی که برای بچه ها خوبه
ولی انیمش معلوم نمی کنه که می خواد بچه گونه باشه یا بزرگ گونه چون فقط کمی از طنزش (کم خنده دار هم نیست) برای بچه ها مناسب نیست
boku no hero academia به نظرم خیلی بهتره خیلی

نمایش دیدگاه
sesto پروفایل 29 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

اتفاقا به نظر من این بالا تره خیلی شبیه همن ولی استا شخصیت واقعی تری داره تا شخصیت اصلی به شدت مثبت نگر خسته کننده و تکرار کننده ( میخوام فلان بشم میخوام چنان بشم )
سطح تکرار خیلی کمتری داشت

نمایش دیدگاه
Mooniac پروفایل 1 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

من خیلی دوسش دارم، کاراکترا ساده و جالبن

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 15 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

اون قسمت هایی که با آهنگ Guess Who Is Back شروع میشه عالیه 🙂

نمایش دیدگاه
Kiarasch74 پروفایل 26 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

انیمه جالبیه هر چند که کیفیتش بصریش یخورده افت کرده این قسمتای آخر !!

نمایش دیدگاه
[email protected] پروفایل 30 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

عالیه شباهت زیادی به Naruto داره

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 29 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

عالی که هست ولی شما باید در نظر بگیری ناروتو داستان چفت و بست دارتری داشت

نمایش دیدگاه