میدونستی برای دسترسی سریع و بدون فیلتر شکن میتونی از اپلیکیشن ویندوز و مک ۳۰نما استفاده کنی؟

دانلود برنامه

دانلود انیمه Boruto: Naruto Next Generations 2017 (بوروتو)

دانلود انیمه Boruto: Naruto Next Generations 2017 (بوروتو)
  • English Excerpt
خلاصه داستان

ناروتو یک نینجای جوان بود که استعداد عجیبی برای آزار و اذیت کردن دیگران داشت ، او به رویای خود یعنی تبدیل شدن به قویترین و برترین نینجای دهکده خود رسید و سرانجام چهره ی صورت آن را به عنوان هوکاگه در کنار دیگر هوکاگه ها درست کردند.اما اینبار دیگر داستان برای ناروتو نخواهد بود ، زیرا باید نینجاهای جوانی از نسلی جدید جا پای او و گذشتگان بگذارند و سر دسته ی تمام آنها پسر ناروتو یعنی ، باروتو است …

Naruto was a young shinobi with an incorrigible knack for mischief. He achieved his dream to become...

اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 198 || All WEB-DL, x265 WEBRip 1080p ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۲:۴۵
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 197 || All WEB-DL, x265 WEBRip 1080p ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳:۱۶
دانلود
زیرنویس
کالکشن
لینک‌های 

دانلود انیمه بوروتو ۲۰۱۷

فصل: 1

تعداد قسمت: 198

آخرین قسمت: 198

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: AnimeRG/Yakubo

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185

فصل: 1

تعداد قسمت: 198

آخرین قسمت: 198

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 1 GB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198

فصل: 1

تعداد قسمت: 198

آخرین قسمت: 198

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 538 MB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198

فصل: 1

تعداد قسمت: 59

آخرین قسمت: 198

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 360 MB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

Naruto
MAL 7.92 DVDRip S01E198 دانلود انیمه Naruto 2002-2007

Naruto 2002-2007

خلاصه داستان:

انیمه درباره ی پسری به نام "ناراتو" كه در دهكده ای با نام "كونوها" ( برگ ) زندگی می كنه . پدر مادر "ناراتو" بعد از به دنیا امدن او از دنیا رفتند و او تنها زندگی می كند . وقتی "ناراتو" نوزاد بود هیولایی به نام "كیوبی" را در…

MAL 7.10 BluRay دانلود انیمه Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow 2004

Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow 2004

خلاصه داستان:

ناروتو و دوستانش در حال تماشای یک فیلم در سینما هستند ، که Kakashi Hatake آنها را احظار می کند تا برای ماموریت بعدیشان آماده شوند . انها باید یوکی را ار انجام اعمال شیطانیش بازدارند ، که در ادامه متوجه می شویم او Koyuki kazahana است پرنسی از جزیره…

MAL BrRip دانلود انیمه Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel 2005 (ناروتور ۲ : افسانه سنگ گلل)

Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel 2005

خلاصه داستان:

در این قسمت ناروتو (به انگلیسی: Naruto)، شیکامارو (به انگلیسی: Shikamaru) و ساکورا (به انگلیسی:Sakura) در یک ماموریتی باید یک حیوان گمشده را به روستایی تحویل دهند که در این زمان یک شوالیه مرموز با آن‌ها روبرو می‌شود و…

MAL 6.89 DVDRip دانلود انیمه Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom 2006 (ناروتو فیلم ۳: نگهبانان قلمرو ماه)

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom 2006

خلاصه داستان:

ناروتو، کاکاشی، ساکورا و راک لی به منظور محافظت از میشیو، شاهزاده سرزمین ماه، که به دور جهان سفر می کند، می باشند.شاهزاده یک ببر شام و کل سیرک را میخرد و اکنون تیم ناروتو باید از آن ها نیز محافظت کنند ...

MAL 8.18 WEBRip S01E198 دانلود انیمه Naruto: Shippûden 2007

Naruto: Shippûden 2007

خلاصه داستان:

ناروتو به همراه استاد خود جیرایا پس از ۳ سال تمرین و آموزش به دهکده مخفی برگ (دهکده کونوها) باز می گرددند. او امیدوار است با قدرت هایی که بدست آورده بتواند دوست خود ساسکه را پیدا کند و او را از دست اوروچیمارو نجات دهد. در این زمان گروه…

MAL BluRay دانلود انیمه The Last: Naruto the Movie 2014

The Last: Naruto the Movie 2014

خلاصه داستان:

هایوگا هانابی، خواهر کوچکتر هایونگا هیناتا، توسط بیگانه های اوتسوتسوکی تونری ربوده می شود، و ناروتو باید دست بکار شود تا خواهر کوچکتر عشقش را نجات دهد. زمانی که ناروتو قدرتمندترین فرم خود را از دست می دهد، توانایی هایش مورد آزمایش قرار می گیرد...

MAL BrRip دانلود انیمه Boruto: Naruto the Movie 2015

Boruto: Naruto the Movie 2015

خلاصه داستان:

سال ها پس از پایان یافتن جنگ شینوبی ها شما شاهد زندگی شخصیت جدیدی به نام بوروتو اوزوماکی می باشید . بوروتو پسر ناروتو اوزوماکی می باشد . حال پس از پایان یافتن نبرد شینوبی ها ناروتو تبدیل به هفتمین هوکاگه روستای خود شده است و پس از سال ها…

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

dari15 پروفایل 1 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

این واسه کسایی مینویسم که میخوان این انیمه رو شروع کنن.
اگه میخوای ادامه داستان ناروتو رو ببینی بهتره این کارو نکنی چرا اونوقت؟
انیمه ها از مانگا ساخته میشه اون موقعی که ناروتو پخش میشد نویسنده مانگا هر هفته 17 یا 18 صفحه داستانو میداد بیرون که همونش هم باعث شد که قسمت هایی بدن بیرون که واقعا ربطی به روند داستان نداشت
واس همین ناروتو نصفش تقریبا فیلیره قسمتی که وقت کشی میکنه تا داستان مانگا یه خورده بیاد ولی واس بروتو ماهی یه 18 صفحه میده که بزور میشه یه قسمت
این یعنی کل این انیمه تقریبا قسمت هایی که واقعا بی ربطه به داشتان و هیچ هدفی نداره کلی انیمه خوب هست برو اونای دیگه رو ببین باروتو ارزششو نداره واقعا نداره
من که این حرف میزن کل 700 قسمت ناروتو با فیلماشو دیدم که میگم ناروتو رو دوست دارم ولی این دیگه واقعا مسخرس

نمایش دیدگاه
sadra1381 پروفایل 13 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

آفرین واقعا خوب گفتی چرت محظه تپاز ۱۲۰ قسمت کلا ۱۰ قسمتش فیلر نیست

نمایش دیدگاه
abolfazl123 پروفایل 18 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

بزرگترین ایرادی که به این انیمه گرفته میشه فیلرهای بیش از حدش هست و بخاطر اینکه شخصیت ها دستنخورده باقی بمونن مجبورن محتواهایی تولید کنن که به شخصیت پردازیشون لطمه نزنه. ما همین مشکل رو برای ناروتو هم داشتیم و خیلیا که انیمه رو زمانی که داشت پخش میشد نگاه میکردن از اینکه فیلر زیاد داشت ناراضی بودن(فک کن اوج داستان 20 هفته بره داخل فیلر)ولی امثال من که بعد از اینکه پخش تموم شد به راحتی تونستن فیلرهارو اسکیپ کنن و از ناروتو لذت ببرن.
اگه ناروتو فن نیستید اصلا این انیمه رو نبینید و اگه هستید فقط یک سری اپیزودهای خاصش رو ببینید که CANON هست، که بنظرم این اپیزودها ارزش دیدن رو داره یا میتونید مثل من فقط مانگارو بخونید که داستانش خیلی جذابه

نمایش دیدگاه
mht1383 پروفایل 7 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

مضخرف ترین انیمه ایه که تاحالا دیدم
فقط به خاطره این که ناروتو توشه میبینم😂

نمایش دیدگاه
anime_alh پروفایل 21 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

خیلی قشنگه ولی هفته ای 1 قسمت باید صبر کنی من اصلا تحمل ندارم برا هر قسمتش 1 هفته صبر کنم اخه 860 قسمت ازش رو تو 1 ماه دیدم

نمایش دیدگاه
kian83king پروفایل 19 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

860 قسمت از کجا آوردی؟😐 کلا 160 قسمته

نمایش دیدگاه
nemigamman پروفایل 13 اردیبهشت 1400
پاسخ به دیدگاه

ن منظورش ناروتو ها هم بود فکر کنم

نمایش دیدگاه
Saeedhn78 پروفایل 28 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

94 قسمت گذشت و فقط چهار قسمت جالب دیدیم :/ فقط قسمت 65 در حد ناروتو بود

نمایش دیدگاه
mm168430 پروفایل 31 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

یعنی خاک…. کاش … واقعا باید همش همون یه قسمت رو همش نگاه کنیم… 115 .. از 100 به بعد اصا ارزش دیدن هم نداره .. مسخره کردن

نمایش دیدگاه
[email protected] پروفایل 30 مرداد 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

از اون جایی که کاواکی تو بیمارستان سرزمین برگ بستری میشه ناروتو میاد بالا سرش قشنگ میشه?

نمایش دیدگاه
mhosseinr پروفایل 23 اسفند 1396
پاسخ به دیدگاه

تا اینجا که اصلا در حد مجموعه قبلیش نبوده نه از نظر داستان و نه شخصیت ها

نمایش دیدگاه
w4.saviour پروفایل 15 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

شما اینو در نظر داشته باش که دنیای انیمه بروتو در دوره پس از جنگ ملت های متحد شروع میشه و دنیا در صلح جهانی بسر میبره و حتی بعضی کاراکترا از این ینواختی ای که صلح ایجاد کرده ناراضی ان. به طبع، کارگردان نمیتونه فیلم رو از ابتدا در هیجان و اکشن غرق کنه؛
ولی دقت کنی یواش یواش داره صلح از بین میره و اینبار دشمن با کل دشمن های انیمه قبلی فرق داره و چون از جهان دیگه ای میاد قدرت ها و جوتسو هاشون هم عجیب تره و متفاوت تره، پس مطمئنا داستان تا کمتر از 20 قسمت دیگه دیوانه وار هیجان انگیز میشه و بهت قول میدم دیگه نمیتونی واسه رسیدن قسمتهای جدید تا هفته بعدی صبر کنی.

نمایش دیدگاه
RRRN پروفایل 21 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

w4.saviour دوست عزیز من هم ناروتو و هم بروتو اول مانگارو خوندم و میتونم با قاطعیت بگم که بروتو در مانگا اصلا به حد ناروتو نرسیده و اگر در همین سطح بخواد جلو بره هیچ زمانی هم به زیبایی ناروتو نخواهد شد و از اونجایی که بیشتر انیمه‌هایی که از مانگا ساخته میشن سطح پایین تری نسبت به مانگا از لحاظ خط داستانی دارن پس من فکر نمیکنم زیبایی و جذابیت ناروتو رو این مجموعه داشته باشه البته که ناروتو هم در قسمت‌هایی در داستان ضعف‌هایی داشت

نمایش دیدگاه
Ali_Rock پروفایل 15 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

مرسی از جواب خوبت
مطمئنم مانگا رو دنبال میکنی و برخلاف بعضی از دوستان اسپویلر ، بدون لو دادن قسمت جدیدی پاسخ قانع کننده ای دادی
? ?

نمایش دیدگاه
مصطفی پروفایل 10 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

این هنوز اولشه
بره جلوتر 100% قشنگ تر میشه، مخصوصا زمانی اوتستوسکی بیاد وسط
ناروتو هم اوایلش اینقدر جذاب نبود، تو ناروتو شیظودن خیلی ترکوند

اینم مثل همون میشه

نوییسنده هاش از چند سال قبل برای آیندش برنامه ریزی کردن

نمایش دیدگاه
Evilmorteza پروفایل 30 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

ناروتو از اولش هم جذاب بود..

نمایش دیدگاه